Μνημόσυνα

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, οικονομικά και ποιοτικά την τροφοδοσία σε μνημόσυνα.